Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych praw przysługujących Ci zgodnie z regulaminem ekoleko.eu i przepisami polskiego prawa. Nie nakłada też na Ciebie żadnych obowiązków. Ma głownie charakter informacyjny, a zapoznanie się z nią jest dobrowolne.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest właściciel serwisu ekoleko.eu firma Leko Tomasz Krystyniak z siedzibą przy ul. Ślimaka 34, 04-862 Warszawa, e-mail: sklep@ekoleko.eu, tel. 500 079 114 zwana dalej Administratorem. Są to jednocześnie dane kontaktowe dla zgłoszeń dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane zbierane są przez serwis ekoleko.eu i w jakich celach je przetwarzamy ?

Dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością handlową. Dane zbierane i przetwarzane są w zakresie nie większym niż niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane. Przykładowo w celu dostarczenia zamówionego towaru będziemy przetwarzać jedynie te dane, które są potrzebne do doręczenia zamówionego towaru. Nie będziemy w tym celu pobierać ani przetwarzać żadnych dodatkowych danych. W ekoleko.eu przetwarzamy:
    • dane wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, zawarte w logach systemowych (takie jak nr IP). Wykorzystujemy je w celach technicznych związanych z prowadzeniem sprzedaży. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)
    • dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane teleadresowe kupującego
    • w przypadku dobrowolnego zamówienia Newslettera kontakt mailowy (ew. telefoniczny), niezbędny do jego dostarczenia
    • dane związane z zapisywanymi na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie, laptopie itp.) plikami cookies. Dodatkowe informacje na temat ciasteczek stosowanych w ekoleko.eu znaleźć możesz w Naszej Polityce cookies.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo twoich danych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).
W szczególności:

 • zbieramy dane tylko w zakresie koniecznym do realizacji prawnie uzasadnionych celów, związanych z funkcjonowaniem sklepu ekoleko.eu (nie przetwarzamy więcej danych niż to jest konieczne)
 • do obsługi składania zamówień, rejestracji konta, czy logowania używamy bezpiecznego protokołu internetowego TLS
 • dane przechowujemy nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane
 • dane przechowywane są z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem
 • chronimy twoje dane przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników sklepu ekoleko.eu przechowujemy w czasie, w którym posiadają oni  konta w sklepie ekoleko.eu. Po usunięciu kotna niezwłocznie usuwane są także dane osobowe. Dane użytkowników są także usuwane w przypadku wyrażenia takiej chęci przez osobę, której dotyczą. Uwzględniamy przy tym przypadki przewidziane w polskim prawie, a w szczególności:

 • dane przechowywane przez okres do 3 lat w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń i skarg związanych z korzystaniem z serwisu ekoleko.eu
 • dane widniejące na dokumentach księgowych przechowywane przez okres do 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym zostały zarejestrowane

Dane niezalogowanych użytkowników mogą być przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Dodatkowe informacje można znaleźć w Naszej Polityce cookies.

Jakim podmiotom powierzamy Twoje dane?

W celu realizacji zamówienia dane przekazywane są następującym kategoriom podmiotów:

 • firma kurierska
 • Poczta Polska
 • operator płatności internetowych Dotpay.pl
 • H88 S.A- firma zarządzająca serwerami ekoleko.eu

W szczególnych przypadkach, dopuszczonych polskim prawem dane osobowe mogą też być udostępnione organom państwowym, na żądanie tych organów.

Jakie masz prawa odnośnie powierzonych nam danych ?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci wszystkie przewidziane w polskiej legislacji prawa (odnośnie twoich danych), a w szczególności prawo do:

 • sprostowania danych
 • dostępu do danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wglądu w historię przetwarzania
 • bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych (z uwzględnieniem sytuacji przewidzianych w polskim prawie)
 • w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany w polityce prywatności

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważnym procesem. Dlatego tez systematycznie weryfikujemy przyjęte przez nas środki zapewniające bezpieczeństwo danych i dostosowujemy je to zmieniających się warunków.
Możliwe jest wprowadzanie zmian w powyższej Polityce Prywatności, w szczególności zmian związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa powierzonych nam danych. Zawsze w takim przypadku poinformujemy Cię przez zamieszczenie stosownych informacji na głównej stronie serwisu ekoleko.eu. W przypadku istotnych zmian możliwe jest także osobne powiadomienie wysłane na podany przez Ciebie adres mailowy.